tunnista ja hallitse tietoriskit

Tietoturva ei ole vain teknologiaa. Turvallisen tiedonhallinnan tärkeitä rakennusosia ovat ihmiset, prosessit, infrastruktuuri ja teknologia. 

Autamme varmistamaan, että tiedon saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys toteutuvat sovitulla tavalla ja että tieto on saatavilla vain sellaisilla henkilöillä, joilla on siihen oikeus. Tietoturva on ennakointia, omaisuuden suojaamista ja riskinhallintaa.

SKANNAUSPALVELU NERDSCAN

Nerdscan on palvelu, jolla kartoitetaan tietojärjestelmien ja -verkkojen haavoittuvuudet sekä verkon ulkoa että sisältä. Palveluun kuuluu tarvittaessa myös havaittuihin haavoittuvuuksiin puuttuminen ja korjaaminen.

 

Identiteetin ja pääsynhallinta

Emme tarjoa kalliita IDM-palveluita. Hyödynnämme jo olemassa olevia järjestelmiä ja luomme toimivat prosessit.

varmenteiden hallinta

Meiltä saat SSL-varmenteiden hankinnan, käyttöönoton, ylläpidon ja revokoinnin yhtenä kattavana palvelukokonaisuutena.

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö, niin turvataan yhdessä yrityksesi tärkein pääoma ja niitä ylläpitävät järjestelmät.