tiedämme mihin it taipuu

NerdyNetissä osaamme aidosti asettua asiakkaan asemaan ja ottaa oikean näkökulman. Pystymme selvittämään asiakkaan haasteet kokonaisvaltaisesti valitsemalla parhaan ratkaisun kulloiseenkin tilanteeseen.

Teknologian kiihtyvä kehitysnopeus ja toimintaympäristöjen muutokset vaativat jatkuvaa valppautta ja koulutusta yrityksen toimintavalmiuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi verkottuneessa maailmassa.

Emme ole sidottuina mihinkään yksittäisiin tuotteisiin vaan toimimme alan tunnetuimpien ja suurimpien toimittajien kanssa. Täydennämme kokonaistarjoomaa myös alihankintana. Valitsemme ratkaisun, jonka mitoitus kestää asiakasyrityksen kasvun vaatimukset ja tarpeet usean vuoden syklillä.

IT-infrakonsultointi

Yrityksen IT-infrastruktuuri sisältää käytössä olevat ohjelmistot, järjestelmät, laitteet, tietoliikenneyhteydet ja tietoturvan. Yritys hengittää ja elää infrastruktuurin pohjalta. Infrastruktuuria rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään yrityksen tarpeiden ja kasvun mukaan. Infrastruktuurin eri osien on toimittava saumattomasti keskenään. Monimutkaisten infrastruktuurien hallinta vaatii osaamista, aikaa ja resursseja. Ja jatkuvaa kehittämistä.

NerdyNetin avulla voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan ja anna meidän hoitaa IT-infrastruktuurin tekniikka, prosessien hiominen ja resurssien laskeminen. Rakennamme infrastruktuurin vastaamaan yrityksesi tarpeet myös pidemmällä aikavälillä. Varmistamme samalla IT-osastosi oikean osaamisen, toimintojen joustavuuden ja palvelun laadun tason. Ammattitaitoisten konsulttien kanssa on helppo työskennellä.

PILVIKONSULTOINTI

Pilvipalvelut ovat jatkuvasti saatavilla ja ne mahdollistavat joustavan etätyön tekemisen sekä käytön erilaisilla päätelaitteilla. Lisäksi tarvittavia palveluita voidaan avata uusille käyttäjille, esimerkiksi asiakkaille ja kumppaneille. Pilvipalvelussa maksetaan vain käytössä olevasta kapasiteetista.

NerdyNet hyödyntää Microsoft Azure- ja Amazon Web Services -palveluita, joiden avulla tehostamme asiakkaan infrastruktuurin hyödyntämistä. Azurea voidaan käyttää Software as a Service (Saas)-, Infrastructure as a Service (IaaS)- tai Platform as a Service (PaaS) -palveluna.

Pilvipalvelussa yritys voi jakaa koko organisaation kesken  tietoteknisiä resursseja, tietojenkäsittely- ja tallennuspalveluita sekä tietoliikennepalveluita. Palvelut eivät ole enää sidottuina konesalin palvelimien ja palveluiden ylläpitämiseen, mikä tuo toiminnallista joustoa ja säästöä. Pilvipalvelut mahdollistavat yrityksen omien resurssien tehokkaamman ja järkevämmän käytön sekä IT-osaston kustannusten alenemisen.

TIETOTURVAKONSULTOINTI

NerdyNetin tietoturvapalvelussa kartoitamme yrityksesi tilanteen ja etsimme parhaat mahdolliset ratkaisut. Palvelumme kattavat sähköpostit ja serverit, mobiililaitteet, PC:t ja virtuaalikoneet, työasemat sekä tietoliikenteen.

Tietoturva on olennainen osa yritystoimintaa ja tietoturvan tulee kattaa tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaus. Liiketoimintatiedon pitää säilyä muuttumattomana, tiedon tulee olla saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan ja tietoa saa käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Pienikin aukko tietoturvassa voi kaataa koko yrityksen toiminnan.

Tietoturvauhkia ovat esimerkiksi tietokonevirukset, hakkerointi, teollisuusvakoilu, verkkoterrorismi ja identiteettivarkaudet.

Palvelumme sisältävät muun muassa tekniset haavoittuvuus- ja murtotestaukset, varmennukset, riskienhallinnan, hallinnollisen tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden kartoittamisen sekä tietoturvan kehittämisen ja tietoturvakoulutukset.

Analytiikka

Analytiikka tarkoittaa tiedon hyödyntämistä ja jalostamista liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tiedon määrä ja lähteet lisääntyvät jatkuvasti digitalisaation edetessä. Analytiikan avulla voidaan alentaa liiketoiminnan kustannuksia, viedä tuotteita ja palveluja oikeaan aikaan oikeille kohderyhmille, nostaa henkilökunnan osaamista ja parantaa toimintatapoja.

Teknologian lisäksi tarvitaan myös osaamista käyttää sitä. Palvelussamme kartoitamme asiakkaamme kanssa yhdessä tiedon käyttötarkoituksen ja luomme asianmukaisen prosessin tiedon analysointiin ja käyttämiseen. Pilvipalvelut mahdollistavat skaalautuvan ja ketterän tiedon analysoinnin. Palvelut voidaan tuottaa myös asiakkaan omaan toimintaympäristöön.

CRM-konsultointi

Asiakkuudenhallinta (Customer Relationship Management, CRM) on osa yrityksen liiketoimintatiedon hallintaa yrityksen kilpailutekijänä ja tavoitteiden toteuttajana. CRM-järjestelmä myynnin ja markkinoinnin ohjaajana on yksi yrityksen tärkeimmistä tehtävistä.

Yrityksen onkin hyvä kysyä itseltään, osaammeko tehdä oikeita päätöksiä ja kohdentaa toimenpiteet oikein asiakkaiden näkökulmasta? Tukevatko nykyiset tietojärjestelmämme asiakkuudenhallintaa?

NerdyNet tuo yrityksesi asiakkuudenhallinnan käytännön tasolle ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Kartoitamme yrityksesi tarpeet ja tietojärjestelmien nykytilanteen sekä toteutamme tarpeen mukaiset ratkaisut. Avullamme yrityksesi pystyy hyödyntämään tuotettua informaatiota ja allokoimaan resurssit sinne missä niitä tarvitaan.

Mobiilit ratkaisut

Elämme mobiilissa maailmassa, jossa liiketoimintatieto kulkee mukanamme erilaisissa päätelaitteissa 24/7. Mobiilisovellukset tehostavat ja helpottavat työntekoa ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedon oletetaan olevan helposti saatavilla päivitettynä mistä päätelaitteesta tahansa missä tahansa.

NerdyNetin avulla saat yrityksellesi sovelluksia ja palveluita omaan käyttöösi tai tarjottavaksi asiakkaillesi. Kartoitamme kanssasi tarpeen ja etsimme parhaat ratkaisut. Kehitämme yrityksesi jo olemassa olevia palveluita tai rakennamme kokonaan uutta mihin päätelaitteeseen tahansa.

Tietoturva on olennainen osa mobiilimaailmaa. Meiltä saat markkinoiden parhaan mahdollisen suojan esimerkiksi viruksia, hakkereita ja identiteettivarkauksia vastaan.

Ollaan yhteydessä